06 March 2012

Fadhilat Al-Quran

Hadis 1
Hazrat ‘Uthman r.a. meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda,
“Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya”
(Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibn Majah)

Hadis 2
Hazrat Abu Sa’id r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
“Allah Taala berfirman, “Jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk dengan al-quran maka aku akan mengurniakan kepadanya perkara yang terbaik yang Aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Ketinggian perkataan Allah Taala ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah Taala ke atas segala makhluk (ciptaanNya).”
(Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, dan Baihaqi)

Hadis 3
Hazrat ‘Uqbah bin Amir RA berkata, “Rasulullah SAW datang kepada kami ketika kami sedang duduk di atas ’suffah’ dan bertanya,
“Siapakah antara kamu yang suka pergi ke pasar Buthan atau ‘Aqiq setiap hari dan membawa pulang dua ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa pun atau memutuskan silaturrahim?”
Kami menjawab, “Setiap orang daripada kami akan menyukainya,”
Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang pergi ke masjid dan mengajar atau membaca dua potong ayat daripada al-quran adalah lebih baik baginya daripada dua ekor unta betina, tiga ayat adalah lebih baik baginya baginya daripada tiga ekor unta betina, dan begitu juga empat potong ayat adalah lebih baik baginya baginya daripada empat ekor unta betina dan mengikut bilangan ayat-ayat yang sama dengan bilangan unta jantan (al-ibil).”
(Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud)

Hadis 4
Hazrat ‘Aishah r.anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
“Seseorang yang ahli dalam al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia dan jujur. Seseorang yang membaca al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah untuk membacanya akan mendapat dua ganjaran,”
(Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah)

Hadis 5
Hazrat ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,
“Tidak dibenarkan sebarang hasad kecuali terhadap dua jenis orang. Sesorang yang Allah Taala telah merahmatinya dengan pembacaan al-Quran maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam dan seseorang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu (di jalan Allah Taala) siang dan malam.”
(Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai)

Hadis 6
Hazrat Abu Musa r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
“Perumpamaan seseorang mukmin yang membaca al-Quran adalah seperti limau manis, berbau sedap dan rasa limau itu manis. Perumpamaan seseorang mukmin yang tidak membaca al-Quran adalah seperti buah tamar, sungguhpun tidak mempunyai bau namun berasa manis. Perumpamaan orang munafiq yang tidak membaca al-Quran adalah seumpama buah ‘peria pahit’, buah itu tidak mempunyai bau dan berasa pahit. Perumpamaan orang munafiq yang membaca al-Quran adalah seperti bunga ‘raihanah’, berbau harum, tetapi berasa pahit.”
(Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah)

Hadis 7
Hazrat Umar r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
“Sesungguhnya Allah Taala memuliakan ramai orang melalui kitab ini (Al-Quran) dan menghinakan ramai orang dengannya.”
(Hadis riwayat Muslim)

Hadis 8
Hazrat ‘Abdul Rahman bin ‘Auf r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
“Tiga perkara akan berada di bawah naungan ‘Arasy Allah Taala pada hari kiamat. Pertama, al-Quran. Al-Quran akan berhujah dengan manusia dan Al-Quran ini mempunyai zahir dan batin. Kedua, amanah. Ketiga, tali persaudaraan (silatur-rahim) yang akan mengisytiharkan, “ketahuhilah, sesiapa yang menghubungkan daku maka Allah Taala akan menghubungkannya (dengan rahmatNya), sesiapa yang memutuskan daku maka Allah Taala akan memutuskannya (daripada rahmatNya).”
(Hadis diriwayatkan dalam kitab Sharhussunnah)

Hadis 9
Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amr r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
“(Pada hari pengadilan kelak) akan dikatakan kepada orang al-Quran, “Bacalah al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu telah membacanya di dunia dan naiklah (darjat demi darjat di dalam syurga). Sesungguhnya tempat (kedudukan) kamu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca.”
(Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hiban dalam sahihnya.)

Hadis 10
Hazrat ‘Abdullah bin Mas’ud r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
“Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Taala maka untuknya diberi satu ‘hasanah’ (kebaikan) sebagai ganjaran bagi huruf itu dan satu hasanah adalah sama dengan sepuluh pahala. Aku tidak berkata (’Alif, lam, mim) sebagai satu huruf tetapi (alif) adalah satu huruf, (lam) adalah satu huruf dan (mim) adalah satu huruf.”
(Hadis riwayat Tirmizi)

Sumber/ Huraian hadith daripada kitab:
Fadhilat Al-Quran/ Fadhail A'mal

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More